Regulamin Newslettera z dnia 25/09/2020

Postanowienia Og├│lne
1. Regulamin Newslettera (dalej: ÔÇ×RegulaminÔÇŁ) jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzib─ů w Bia┼éymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38A (kod pocztowy 15-113). Sp├│┼éka jest zarejestrowana w S─ůdzie Rejonowy w Bia┼éymstoku, XII Wydzia┼é Gospodarczy KRS 0000336091, kapita┼é zak┼éadowy 400 000,00 PLN, NIP 966-199-98-96, (ÔÇ×Us┼éugodawcaÔÇŁ).

2. Regulamin okre┼Ťla zasady ┼Ťwiadczenia Us┼éugi Newslettera przez Us┼éugodawc─Ö drog─ů elektroniczn─ů (ÔÇ×Us┼éugaÔÇŁ), aktywacj─Ö i dezaktywacj─Ö Us┼éugi oraz tryb post─Öpowania reklamacyjnego wobec os├│b korzystaj─ůcych z Us┼éug (ÔÇ×U┼╝ytkownicyÔÇŁ, a ka┼╝dy z osobna ÔÇ×U┼╝ytkownikÔÇŁ).

3. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy Us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů zgodnie z Regulaminem za po┼Ťrednictwem strony internetowej http://equalanpharma.eu/ (ÔÇ×PortalÔÇŁ).

4. Regulamin jest udost─Öpniony nieodp┼éatnie na Portalu w formie umo┼╝liwiaj─ůcej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Ka┼╝dy mo┼╝e zapozna─ç si─Ö z Regulaminem.

5. U┼╝ytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz sk┼éada o┼Ťwiadczenie dotycz─ůce znajomo┼Ťci tre┼Ťci Regulaminu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez U┼╝ytkownika tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

Rodzaj Us┼éugi ÔÇô Newsletter
7. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy drog─ů elektroniczn─ů Us┼éug─Ö polegaj─ůc─ů na przesy┼éaniu informacji handlowej w szczeg├│lno┼Ťci dotycz─ůcej oferty produkt├│w i ┼Ťwiadczonych us┼éug w formie listu elektronicznego za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na podany przez U┼╝ytkownika adres poczty elektronicznej (ÔÇ×NewsletterÔÇŁ)

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera
8. Newsletter zawiera tre┼Ťci informacyjne, promocyjne lub reklamowe Us┼éugodawcy. Elementy graficzne i tre┼Ťci Newslettera stanowi─ů przedmiot autorskich praw maj─ůtkowych lub innych praw przys┼éuguj─ůcych Us┼éugodawcy lub osobom trzecim i podlegaj─ů ochronie prawnej.

9. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:

zaakceptowa─ç Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie ÔÇ×Akceptuj─Ö regulamin newsletteraÔÇŁ
aktywowa─ç przycisk ÔÇ×Zapisz si─ÖÔÇŁ
posiada─ç aktywny adres poczty elektronicznej, po┼é─ůczenie z sieci─ů Internet oraz dysponowa─ç urz─ůdzeniem umo┼╝liwiaj─ůcym odbi├│r oraz przegl─ůdanie poczty elektronicznej,
a) aktywowa─ç link zawarty w wiadomo┼Ťci wys┼éanej automatycznie przez Us┼éugodawc─Ö na podany przez U┼╝ytkownika adres poczty elektronicznej.

10. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu

odr─Öbnych zg├│d ÔÇô w celu otrzymywania informacji handlowych pochodz─ůcych od Us┼éugodawcy oraz w celach marketingowych.

11. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dym momencie dezaktywowa─ç Us┼éug─Ö Newslettera, co jest r├│wnoznaczne z rozwi─ůzaniem umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů zawartej na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie.

12. W celu dezaktywacji Usługi Newslettera należy:

klikn─ů─ç link zawarty w tre┼Ťci (stopka) Newslettera lub
a) przes┼éa─ç do biura obs┼éugi klienta na adres email inspektor@equalanpharma.eu o┼Ťwiadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywowa─ç link zawarty w wiadomo┼Ťci wys┼éanej automatycznie na podany przez U┼╝ytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

13. Us┼éugodawca potwierdza dezaktywacj─Ö Us┼éugi poprzez przes┼éanie wiadomo┼Ťci na adres poczty elektronicznej U┼╝ytkownika. Z chwil─ů dezaktywacj─Ö Us┼éugi Newslettera Us┼éugodawca zaprzestaje przesy┼éania na adres poczty elektronicznej U┼╝ytkownika Newslettera.

14. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

Post─Öpowanie Reklamacyjne
Reklamacje w sprawach dotycz─ůcych Us┼éugi nale┼╝y sk┼éada─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres inspektor@equalanpharma.eu.
16. Reklamacja powinna zawiera─ç imi─Ö, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail U┼╝ytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym okre┼Ťlenie ┼╝─ůdania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby sk┼éadaj─ůcej reklamacj─Ö.

17. Reklamacje b─Öd─ů rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Us┼éugodawc─Ö. O decyzji w przedmiocie reklamacji Us┼éugodawca niezw┼éocznie zawiadomi sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zg┼éoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe
18. Administratorem danych osobowych U┼╝ytkownik├│w i jednocze┼Ťnie podmiotem zbieraj─ůcym dane osobowe jest Us┼éugodawca ÔÇô Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Bia┼éystok. Kontakt z Administratorem jest mo┼╝liwy za po┼Ťrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wy┼╝ej adres, lub w formie elektronicznej na adres inspektor@equalanpharma.eu.

19. W sprawach dotycz─ůcych ochrony danych osobowych mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç z Inspektorem

Ochrony Danych, pod adresem email inspektor@equalanpharma.eu.

20. W zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éugi Newslettera, Us┼éugodawca b─Ödzie przetwarza┼é dane osobowe U┼╝ytkownik├│w b─Öd─ůcymi osobami fizycznymi.

21. Przetwarzanie danych osobowych b─Ödzie si─Ö odbywa─ç w celu ┼Ťwiadczeniu Us┼éugi Newslettera wskazanej w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda U┼╝ytkownika) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO).

22. Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres niezb─Ödny do

┼Ťwiadczenia Us┼éugi Newslettera w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z subskrypcji lub zako┼äczenia wydawania Newslettera przez Us┼éugodawc─Ö. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera pozostaje r├│wnoznaczna z cofni─Öciem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez U┼╝ytkownika.

23. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym U┼╝ytkownika .

24. Us┼éugodawca gwarantuje, ┼╝e przekazane dane osobowe nie b─Öd─ů udost─Öpniane osobom trzecim, chyba ┼╝e:

konieczno┼Ť─ç udost─Öpnienie danych osobowych b─Ödzie wynika┼éa z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa lub gdy dost─Öp do danych b─Ödzie zwi─ůzany z realizacj─ů us┼éug serwisowych system├│w informatycznych s┼éu┼╝─ůcych do wysy┼éki Newslettera lub ochron─ů praw Sp├│┼éki b─ůd┼║ rozstrzyganiu spor├│w; albo
użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
25. U┼╝ytkownik posiada prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.

26. Wyra┼╝ona przez U┼╝ytkownika zgoda mo┼╝e zosta─ç wycofana w ka┼╝dej chwili. Wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania danych osobowych, kt├│rego dokonano na podstawie wyra┼╝onej przez U┼╝ytkownika zgody przed jej wycofaniem. O┼Ťwiadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nale┼╝y kierowa─ç na adres mailowy inspektor@equalanpharma.eu.
27. U┼╝ytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych dotycz─ůcych U┼╝ytkownika narusza przepisy RODO.

28. Dane U┼╝ytkownika nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästwa trzeciego/organizacji mi─Ödzynarodowej.

29. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie b─Ödzie zwi─ůzane z brakiem mo┼╝liwo┼Ťci ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Newslettera przez Us┼éugodawc─Ö.

30. Us┼éugodawca stosuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, kt├│rych celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Us┼éugodawc─Ö danych osobowych przed nieuprawnionym dost─Öpem lub niew┼éa┼Ťciwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

31. Stosowane ┼Ťrodki techniczne s─ů unowocze┼Ťniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak r├│wnie┼╝ dost─Öpnych sposob├│w zabezpiecze┼ä. Stosowane ┼Ťrodki organizacyjne zapewniaj─ů, ┼╝e w strukturze Sp├│┼éki dost─Öp do danych osobowych maj─ů jedynie osoby upowa┼╝nione przez Sp├│┼ék─Ö.

32. Us┼éugodawc─Ö regularnie kontroluje zgodno┼Ť─ç swoich dzia┼éa┼ä z w┼éa┼Ťciwymi przepisami prawa oraz Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Us┼éugodawc─Ö wsp├│┼épracuje z instytucjami pa┼ästwowymi odpowiedzialnymi za kontrol─Ö gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i ka┼╝dorazowo wdra┼╝a ich ewentualne zalecenia.

33. Wi─Öcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Us┼éugodawc─Ö znajduje si─Ö w Polityce Prywatno┼Ťci oraz Polityce Cookies.

Zmiany Regulaminu
34. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanej Usłudze. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.

35. Zmiany dotycz─ůce nowych funkcji Us┼éugi lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych b─Öd─ů obowi─ůzywa─ç od daty ich og┼éoszenia. Pozosta┼ée zmiany w Regulaminie wejd─ů w ┼╝ycie nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w ci─ůgu czternastu dni od ich og┼éoszenia.

36. Je┼Ťli U┼╝ytkownik nie wyra┼╝a zgody na zmodyfikowane Us┼éugi powinien dokona─ç dezaktywacji us┼éugi, wed┼éug zasad okre┼Ťlonych w pkt 12, w przeciwnym wypadku po up┼éywie okres├│w wskazanych w punkcie 35 obowi─ůzuje nowy Regulamin.

Postanowienia Końcowe

37. Niewa┼╝no┼Ť─ç jednego z postanowie┼ä Regulaminu i/lub Polityki Prywatno┼Ťci stwierdzona orzeczeniem w┼éa┼Ťciwego s─ůdu, nie powoduje niewa┼╝no┼Ťci pozosta┼éych postanowie┼ä Regulaminu.

39. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj─ů postanowienia Regulaminu Strony http://equalanpharma.eu/ oraz przepisy obowi─ůzuj─ůcego prawa polskiego, chyba ┼╝e przepisy prawa bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůce w Pa┼ästwie U┼╝ytkownika stanowi─ů inaczej.

40. Wszelkie spory wynikaj─ůce z korzystania ze Strony, w tym ze ┼Ťwiadczenia Us┼éugi b─Öd─ů rozstrzygane przez polski s─ůd powszechny.

41. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania U┼╝ytkownicy mog─ů kierowa─ç na adres inspektor@equalanpharma.eu.

42. Us┼éugodawca mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zaprzesta─ç ┼Ťwiadczenia Us┼éug obj─Ötych niniejszym Regulaminem.