Obowi─ůzek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), dalej zwane r├│wnie┼╝: ÔÇ×RODOÔÇť, informujemy, i┼╝:

Administratorem Danych Osobowych jest firma Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. jest zarejestrowana w S─ůdzie Rejonowy w Bia┼éymstoku, XII Wydzia┼é Gospodarczy KRS 0000336091, NIP 966-199-98-96, Kapita┼é zak┼éadowy 400 000,00 PLN z siedzib─ů w Bia┼éymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38A, kod pocztowy 15-113. Kontakt z administratorem mo┼╝liwy pod adresem e-mail: biuro@equalanpharma.eu

Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane w celu:

nawi─ůzywania kontakt├│w zwi─ůzanych z realizacj─ů umowy b─ůd┼║ podejmowania dzia┼éa┼ä przed jej zawarciem

zawarcia oraz wykonania zawartej z Państwem umowy;

gromadzenia i przechowywanie dowod├│w ksi─Ögowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowo┼Ťci oraz ustaw podatkowych;

rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;

umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

Podstaw─Ö prawn─ů przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych stanowi─ů: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotycz─ůcym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowi─ůzk├│w prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Pa┼ästwa dane b─Öd─ů przechowywane przez czas, w kt├│rym powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy nakazuj─ů Administratorowi ich przechowywanie, a tak┼╝e przez okres realizacji oraz rozlicze┼ä umowy, a┼╝ do momentu przedawnienia wynikaj─ůcych z niej roszcze┼ä. W przypadku dochodzenia roszcze┼ä lub zawiadomienia w┼éa┼Ťciwych organ├│w dane b─Öd─ů przechowywane przez okres trwania takich post─Öpowa┼ä.

Na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w dotycz─ůcych ochrony danych osobowych mo┼╝emy udost─Öpnia─ç Pa┼ästwa dane:

Sp├│┼ékom zale┼╝nym; w takim przypadku Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. b─Ödzie zobowi─ůzywa─ç sp├│┼éki powi─ůzane do przestrzegania zasad przetwarzania danych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi regulacjami;

Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. mo┼╝e udost─Öpnia─ç Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug np. biurom rachunkowym oraz prawnym, dostawcom us┼éug IT, agentom, podmiotom prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç pocztow─ů lub kuriersk─ů, drukarniom, instytucjom p┼éatniczym, przedsi─Öbiorcom telekomunikacyjnym, z kt├│rymi Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. ma zawart─ů umow─Ö o wsp├│┼épracy, a tak┼╝e innym organom administracji publicznej w zwi─ůzku z ustawowymi obowi─ůzkami ci─ů┼╝─ůcymi na Administratorze.

Maj─ů Pa┼ästwo prawo do ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, a tak┼╝e prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przys┼éuguje Pa┼ästwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, i┼╝ Administrator dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby zapewni─ç wszelkie ┼Ťrodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy┼Ťlnym zniszczeniem, przypadkow─ů utrat─ů, zmian─ů, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost─Öpem, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

Pa┼ästwa dane nie b─Öd─ů przetwarzane w spos├│b automatyczny.