binary options edge strategies is binary option a 100 gamble top 10 best binary option signal provider expertoption binary options binary option trading logo small triangle best macd settings for scalping binary options macd binary options indicator mt4

Polityka prywatno┼Ťci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Definicje
1. Administrator ÔÇô Sp├│┼éka EQALAN PHARMA EUROPE Sp. z o.o. z siedzib─ů w Bia┼éymstoku, ul. Gen. W.
Andersa 38A, 15-113 Białystok;
2. Dane osobowe ÔÇô informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt├│r─ů mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio
zidentyfikowa─ç, w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie identyfikatora takiego jak imi─Ö i nazwisko, numer
identyfikacyjny;
3. Odbiorca ÔÇô oznacza osob─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot,
kt├│remu ujawnia si─Ö dane osobowe;
4. Przetwarzanie ÔÇô oznacza operacj─Ö lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w spos├│b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak─ů jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz─ůdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przegl─ůdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes┼éanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost─Öpnianie, dopasowywanie lub ┼é─ůczenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie;
5. Rozporz─ůdzenie ÔÇô Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz─ůdzenie o ochronie danych).
II. Cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane w nast─Öpuj─ůcych celach:
1. ┼Üwiadczenia Us┼éugi Newslettera przez Administratora drog─ů elektroniczn─ů zgodnie z Regulaminem
dost─Öpnym na stronie: https://equalanpharma.eu/pl/newsletter-regulations/
2. Prowadzenia dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z marketingiem bezpo┼Ťrednim produkt├│w w┼éasnych Administratora
polegaj─ůcych na przesy┼éaniu informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů
3. Obs┼éugi zapyta┼ä kierowanych do Administratora za po┼Ťrednictwem formularza kontaktowego
dost─Öpnego pod adresem https://equalanpharma.eu/pl/kontakt/#getintouch
4. Rekrutacyjnych
III. Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Dane wykorzystywane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.1. s─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) Rozporz─ůdzenia (uprzedniej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie za po┼Ťrednictwem podanego
adresu e-mail informacji o produktach i trendach w ramach Usługi Newslettera);
2. Dane zbierane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.2. s─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporz─ůdzenia, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora polegaj─ůcych napromowaniu produkt├│w w┼éasnych Administratora poprzez przesy┼éanie informacji handlowej.
Informacja handlowa mo┼╝e zosta─ç przes┼éana tylko je┼╝eli uprzednio wyra┼╝─ů Pa┼ästwo zgod─Ö na jej
otrzymywanie;
3. Dane wykorzystywane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.3. s─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporz─ůdzenia, czyli realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegaj─ůcego na obs┼éudze
kierowanych do niego zapytań;
4. Dane gromadzone w celu okre┼Ťlonym w pkt II.4. s─ů przetwarzane na podstawie Pa┼ästwa
dobrowolnej zgody, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia. Je┼╝eli przes┼éane dokumenty
aplikacyjne b─Öd─ů zawiera┼éy informacje okre┼Ťlone w art. 9 ust. 1 Rozporz─ůdzenia (tzw. ,,dane
szczeg├│lnej kategoriiÔÇŁ) podstaw─ů ich przetwarzania b─Ödzie tak┼╝e art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz─ůdzenia.
IV. Odbiorcy danych
Administrator mo┼╝e przekaza─ç Pa┼ästwa dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.2. agencjom
marketingowym, którym zleca prowadzenie w swoim imieniu usług marketingowych.
V. Okres przechowywania danych
1. Dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.1. s─ů przechowywane do momentu rezygnacji przez
Państwa z otrzymywania Newslettera.
2. Dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.2. s─ů przechowywane do momentu zg┼éoszenia
skutecznego sprzeciwu wzgl─Ödem ich przetwarzania.
3. Dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.3. s─ů przechowywane do momentu zg┼éoszenia
skutecznego sprzeciwu wzgl─Ödem ich przetwarzania.
4. Dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.4. s─ů przechowywane przez okres 1 roku od
momentu ich przekazania Administratorowi lub do momentu cofnięcia wyrażonej przez Państwa
zgody.
VI. Uprawnienia przys┼éuguj─ůce w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych
W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych przys┼éuguj─ů Pa┼ästwu nast─Öpuj─ůce uprawnienia:
1. Prawo dost─Öpu do danych;
2. Prawo do sprostowania danych;
3. Prawo do usuni─Öcia danych;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku danych przetwarzanych
w celach okre┼Ťlonym w pkt. II.2. i II.3.);
6. Prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem
przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem (w przypadku danych
przetwarzanych w celach okre┼Ťlonym w pkt. II.1. oraz II.4.);
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych osobowych.
Przys┼éuguj─ůce Pa┼ästwu uprawnienia zwi─ůzane z przetwarzaniem danych przez Administratora mog─ů Pa┼ästwo realizowa─ç kontaktuj─ůc si─Ö bezpo┼Ťrednio z nim lub wyznaczonym inspektorem ochrony
danych. Cofni─Öcia zgody na przetwarzanie, o kt├│rej mowa w punkcie III.1. mog─ů Pa┼ästwo r├│wnie┼╝
dokona─ç zgodnie zapisami z pkt 9 Regulaminu Newslettera.
VII. Dane kontaktowe
Kontakt z Administratorem jest mo┼╝liwy za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
biuro@equalanpharma.eu lub telefonicznie pod numerem +48 (85) 653 73 47.
Administrator wyznaczy┼é r├│wnie┼╝ inspektora ochrony danych, z kt├│rym mog─ů si─Ö Pa┼ästwo
kontaktowa─ç si─Ö we wszystkich sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych za
po┼Ťrednictwem poczty e-mail na adres inspektor@equalanpharma.eu