Polityka prywatno┼Ťci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Definicje
1. Administrator ÔÇô Sp├│┼éka EQALAN PHARMA EUROPE Sp. z o.o. z siedzib─ů w Bia┼éymstoku, ul. Gen. W.
Andersa 38A, 15-113 Białystok;
2. Dane osobowe ÔÇô informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt├│r─ů mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio
zidentyfikowa─ç, w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie identyfikatora takiego jak imi─Ö i nazwisko, numer
identyfikacyjny;
3. Odbiorca ÔÇô oznacza osob─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot,
kt├│remu ujawnia si─Ö dane osobowe;
4. Przetwarzanie ÔÇô oznacza operacj─Ö lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w spos├│b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak─ů jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz─ůdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przegl─ůdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes┼éanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost─Öpnianie, dopasowywanie lub ┼é─ůczenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie;
5. Rozporz─ůdzenie ÔÇô Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz─ůdzenie o ochronie danych).
II. Cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane w nast─Öpuj─ůcych celach:
1. ┼Üwiadczenia Us┼éugi Newslettera przez Administratora drog─ů elektroniczn─ů zgodnie z Regulaminem
dost─Öpnym na stronie: https://equalanpharma.eu/pl/newsletter-regulations/
2. Prowadzenia dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z marketingiem bezpo┼Ťrednim produkt├│w w┼éasnych Administratora
polegaj─ůcych na przesy┼éaniu informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů
3. Obs┼éugi zapyta┼ä kierowanych do Administratora za po┼Ťrednictwem formularza kontaktowego
dost─Öpnego pod adresem https://equalanpharma.eu/pl/kontakt/#getintouch
4. Rekrutacyjnych
III. Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Dane wykorzystywane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.1. s─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) Rozporz─ůdzenia (uprzedniej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie za po┼Ťrednictwem podanego
adresu e-mail informacji o produktach i trendach w ramach Usługi Newslettera);
2. Dane zbierane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.2. s─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporz─ůdzenia, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora polegaj─ůcych napromowaniu produkt├│w w┼éasnych Administratora poprzez przesy┼éanie informacji handlowej.
Informacja handlowa mo┼╝e zosta─ç przes┼éana tylko je┼╝eli uprzednio wyra┼╝─ů Pa┼ästwo zgod─Ö na jej
otrzymywanie;
3. Dane wykorzystywane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.3. s─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporz─ůdzenia, czyli realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegaj─ůcego na obs┼éudze
kierowanych do niego zapytań;
4. Dane gromadzone w celu okre┼Ťlonym w pkt II.4. s─ů przetwarzane na podstawie Pa┼ästwa
dobrowolnej zgody, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia. Je┼╝eli przes┼éane dokumenty
aplikacyjne b─Öd─ů zawiera┼éy informacje okre┼Ťlone w art. 9 ust. 1 Rozporz─ůdzenia (tzw. ,,dane
szczeg├│lnej kategoriiÔÇŁ) podstaw─ů ich przetwarzania b─Ödzie tak┼╝e art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz─ůdzenia.
IV. Odbiorcy danych
Administrator mo┼╝e przekaza─ç Pa┼ästwa dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.2. agencjom
marketingowym, którym zleca prowadzenie w swoim imieniu usług marketingowych.
V. Okres przechowywania danych
1. Dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.1. s─ů przechowywane do momentu rezygnacji przez
Państwa z otrzymywania Newslettera.
2. Dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.2. s─ů przechowywane do momentu zg┼éoszenia
skutecznego sprzeciwu wzgl─Ödem ich przetwarzania.
3. Dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.3. s─ů przechowywane do momentu zg┼éoszenia
skutecznego sprzeciwu wzgl─Ödem ich przetwarzania.
4. Dane przetwarzane w celu okre┼Ťlonym w pkt II.4. s─ů przechowywane przez okres 1 roku od
momentu ich przekazania Administratorowi lub do momentu cofnięcia wyrażonej przez Państwa
zgody.
VI. Uprawnienia przys┼éuguj─ůce w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych
W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych przys┼éuguj─ů Pa┼ästwu nast─Öpuj─ůce uprawnienia:
1. Prawo dost─Öpu do danych;
2. Prawo do sprostowania danych;
3. Prawo do usuni─Öcia danych;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku danych przetwarzanych
w celach okre┼Ťlonym w pkt. II.2. i II.3.);
6. Prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem
przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem (w przypadku danych
przetwarzanych w celach okre┼Ťlonym w pkt. II.1. oraz II.4.);
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych osobowych.
Przys┼éuguj─ůce Pa┼ästwu uprawnienia zwi─ůzane z przetwarzaniem danych przez Administratora mog─ů Pa┼ästwo realizowa─ç kontaktuj─ůc si─Ö bezpo┼Ťrednio z nim lub wyznaczonym inspektorem ochrony
danych. Cofni─Öcia zgody na przetwarzanie, o kt├│rej mowa w punkcie III.1. mog─ů Pa┼ästwo r├│wnie┼╝
dokona─ç zgodnie zapisami z pkt 9 Regulaminu Newslettera.
VII. Dane kontaktowe
Kontakt z Administratorem jest mo┼╝liwy za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
biuro@equalanpharma.eu lub telefonicznie pod numerem +48 (85) 653 73 47.
Administrator wyznaczy┼é r├│wnie┼╝ inspektora ochrony danych, z kt├│rym mog─ů si─Ö Pa┼ästwo
kontaktowa─ç si─Ö we wszystkich sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych za
po┼Ťrednictwem poczty e-mail na adres inspektor@equalanpharma.eu