Projekty EU

EQUALAN PHARMA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Promocja innowacyjnych produktów oferowanych przez EQUALAN na rynkach zagranicznych”.

Projekt realizowany jest celem promowania innowacyjnej marki produktowej EQUALAN PHARMA oraz Marki Polskiej Gospodarki na zagranicznych rynkach zbytu.
W projekcie planowane jest wzięcie udziału w targach i misjach gospodarczych poza granicami kraju oraz skorzystanie z kampanii promocyjnych.
Z projektu korzystać będzie przedsiębiorstwo, ponieważ zakłada się zwiększenie poziomu internacjonalizacji firmy dzięki jego realizacji.
Efektem projektu będzie podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych i zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu ogółem : 276289.14 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 132033.88 zł

EQUALAN PHARMA EUROPE sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla EQUALAN PHARMA EUROPE sp. z o.o. ” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-20-0049/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest otrzymanie bezzwrotnego wsparcia (dotacji) na kapitał obrotowy w związku z COVID-19. Planowane efekty: utrzymanie działalności. 

Całkowita wartość projektu: 217 763,34 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 217 763,34 PLN
Kwota dofinansowania UE: 217 763,34 PLN

„GRANTY NA BADANIA I ROZWÓJ” EQUALAN PHARMA EUROPE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad formułami kosmetyków Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. oraz wykonanie Oceny Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego. Dzięki temu produkty Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. będą mogły zostać dopuszczone do obrotu.

Wartość projektu: 99 800,00 zł;
Dofinansowanie projektu z UE: 79 840,00 zł

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.